Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

W dniu 13 marca grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się pod opieka Pani Anny Hochleitner i Pani Marii Łojek – Kurzętkowskiej na warsztaty kulturoznawcze, które odbywały się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu kultury, sztuki oraz życia społecznego.

Z dwunastu warsztatów największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z antropologii Amazonii prowadzone przez dr Aleksandrę Wierucką, które pomogły zapoznać się bliżej z kulturą ludności żyjącej na tym obszarze. Równolegle odbywały się zajęcia teatralne pod kierunkiem dr Barbary Forysiewicz, na których można było poćwiczyć wymowę, dykcję oraz odegrać krótką scenkę teatralną. Grupa prowadzona przez prof. dr Jerzego Szyłka mogła nauczyć się tworzenia komiksów, a zespół filmowy przygotował krótka etiudę filmową pod kierunkiem dra Sebastiana Konefała.

Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu, każdy mógł znaleźć coś interesującego. Poprzez warsztaty młodzież licealna miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ciekawy sposób oraz zapoznania się z nieznanymi dotychczas aspektami kultury.

Informację napisała Karolina Loroch, klasa 1a