SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

W piątek 25 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia świadectw 154 absolwentom naszego Liceum rocznika 2011-2014.
Na początku nastąpiła zmiana pocztu sztandarowego. Absolwenci: Dorota Miszewska, Wiktoria Jagiełka i Adam Raczyński przekazali Sztandar Anecie Szturomskiej, Martynie Muszyńskiej i Michałowi Andrzejewskiemu.
Do absolwentów skierowała serdeczne słowa dyrektor Alina Mroczkowska, mówiąc m.in. "Gratuluję Wam w imieniu wszystkich nauczycieli, że zakończyliście sukcesem ważny etap swojego życia.

Cieszymy się, że potrafiliście wykorzystać szansę, jaka została Wam dana. Dzisiejszy dzień jest prawdziwym szkolnym świętem, a 3 lata Waszej nauki tu w liceum przechodzą właśnie do historii. Tworzyliście ją pracowicie, odnosząc sukcesy, uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce".

 


Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Elżbieta Raczyńska,gratulując absolwentom i dziękując nauczycielom.
Nastąpiło przekazanie funkcji istotnych dla społecznosći szkolnej: absolwentka Daria Balcewicz przekazała funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Adamowi Labuhn, a pani Dorota Twarowska przekazała funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego panu Arkadiuszowi Ordyńcowi.
Najlepszym, „złotym absolwentem” został Maksymilian Kreft z klasy 3d, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce ze średnią 5,55.
Wielu tegorocznych absolwentów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe (ufundowane przez Radę Rodziców), a ich rodzice list gratulacyjne. Uzupełnieniem nagród za wyniki w nauce były liczne dyplomy, wyróżnienia i puchary: za działalność w kołach zainteresowań, wolontariacie, za osiągnięcia sportowe i w honorowym krwiodawstwie. Galę uroczystości zakończył pożegnalny występ przygotowany przez uczniów. Następnie absolwenci udali się do klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami.
Teraz maturzyści będą pracowicie spędzać czas poza szkołą, aby powrócić znowu do niej na egzaminy maturalne 5 maja.