Rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych IX Liceum zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami 29 sierpnia o godzinie 17.00

spotkanie odbedzie się w auli szkoły

 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

w dniu 1 września 2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : TRZECICH i CZWARTYCH  

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: PIERWSZYCH  i  DRUGICH 

 30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

To jeden z najważniejszych dni w życiu szkolnym IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Urodziny Niepodległej i Święto Szkoły obchodzone są corocznie tuż przed 11 listopada - Narodowym Świetem Niepodległości. W tym roku 8 listopada w Dziewiątce było uroczyście i biało-czerwono.

Młodzież klas pierwszych uczestniczyła w Orłowskiej Paradzie Niepodległości, na której czele szedł Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek w otoczeniu przedstawicieli władz miasta.

 

 

 

 

 

 

 


W samo południe w murach szkoły przywitaliśmy zacnych Gości reprezentujących instytucje od lat współpracujące i sympatyzujące z naszą społecznością. Przybyli reprezentanci m.in. Związku Piłsudczyków RP, Gdyńskiego  Koła Sybiraków, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska ,Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Akademii Marynarki Wojennej.Obecni byli także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku  i Wydziału Edukacji w Gdyni, a także wielu gdyńskich organizacji i szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz nawiązała w swoim przemówieniu do historycznego i współczesnego znaczenia niepodległości naszej ojczyzny, mówiąc o powinnościach obywatelskich oraz misji wychowania w duchu patriotyzmu młodego pokolenia. W podniosłej atmosferze zebrani odebrali ślubowanie uczniów klas pierwszych na Sztandar Szkoły, którzy w ten sposób wpisali się oficjalnie w poczet uczniów Dziewiątki.

Święto szkoły to również tradycyjnie zwieńczenie corocznych listpadowych konkursów: wiedzy -„Polskie drogi do niepodległości":, fotograficznego- "Barwy nieobojętne", piosenki i poezji śpiewanej "Etiuda o Wolności" oraz konkursu na stylizację „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, a także Sztafetowego Międzyszkolnego Biegu Niepodległości – zwycięzcy otrzymali upominki, dyplomy i puchary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękną oprawę artystyczną uroczystości stanowiły występu laureatek i laureatów konkursu „Etiuda o Wolności". Zaproszenie na Gdyńską Paradę Niepodległości w dniu 11 listopada zakończyło Święto Szkoły.

 

 

 

 

tekst:Barbara Buller;  foto: Karolina Ptaszyńska kl. 1E2