Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

Uczniowie IX Liceum wykonali prace graficzne o tematyce nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia w ramach programu edukacyjnego IT-Szkoła.

 Kliknij przycisk „Czytaj więcej”, aby przeczytać informację.

 

 

Elementem wykonanego zadania jest głosowanie przez internautów na najlepsze prace. Uczniów i sympatyków naszego Liceum zachęcamy do głosowania na prace graficzne z naszej szkoły! Prosimy o udostępnianie do głosowania prac znajomym na Facebooku.
Na grafiki może głosować każdy internauta:

- codziennie do dnia 17.12.2015 do godz. 13
- jedna osoba może oddać po jednym głosie dziennie na dowolną liczbę prac (z jednego adresu IP).
Ponadto większość uczniów naszej szkoły może oddać dodatkowe głosy, po zalogowaniu się na swoim profilu na portalu edukacyjnym it-szkola.edu.pl

Przykładowe linki do prac uczniów naszej szkoły:

1) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTcxMzRNUw
2) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYwNTJNUw
3) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU4MjFNUw

4) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYxMTNNUw
5) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYxMzRNUw
6)  http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTUyODRNUw

7) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYxMzJNUw
8) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU0MzBNUw
9) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU1NTVNUw
10) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTY2MzNNUw
11) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU4MjZNUw
12) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU4NTRNUw
13) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTY2MzNNUw
14) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTcxMzRNUw
15) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTY2NzZNUw

Zasady głosowania opisane są w regulaminie pod adresem
http://it-szkola.edu.pl/kong

ZACHĘCAMY DO CODZIENNEGO GŁOSOWANIA!