30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

- 1 września 1991 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku utworzone zostało IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. W centrum miasta, co do dziś chwalą sobie uczniowie, nieopodal Placu Kaszubskiego, w budynku przy ul. Żeromskiego 31, naukę rozpoczęła młodzież w trzech pierwszych klasach.

Dyrektorem została Alina Mroczkowska, kierująca także Zespołem Szkół Medycznych, który mieścił się w tym samym budynku.

Absolwenci pierwszego rocznika, opuszczając szkołę, otrzymali świadectwa dojrzałości już nie bezimiennej Dziewiątki, ale IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. To  zaszczytne imię wybrali w szkolnym referendum sami uczniowie, po nawiązaniu kontaktu z Towarzystwem Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddział w Gdyni.

- Uroczystość nadania naszemu Liceum imienia twórcy polskiej niepodległości odbyła się
23 marca 1995 r. w obecności wnuczki Wielkiego Polaka- Joanny Onyszkiewicz, która dokonała odsłonięcia popiersia Komendanta - daru od Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Gdyni.

DSC02795 640               

DSC02796 640 

Podczas uroczystości młodzież i pracownicy szkoły złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, Morski Port Handlowy – Gdynia oraz Naftoport - Gdańsk

- Już w trzecim roku funkcjonowania szkoły, czyli w roku 1994 została nawiązana regularna współpraca z Gimnazjum  w Bonn, służąca zwiększeniu umiejętności komunikowania się młodych ludzi we spółczesnym świecie - dzięki niej pogłębiano znajomość języka niemieckiego i angielskiego, poszerzano wiedzę o tradycjach i kulturze narodu polskiego i niemieckiego w czasie jesiennych spotkań w Polsce i wiosennych w Niemczech.

wymiana 056 320

W czasie jubileuszowej 10. wizyty młodzież z Bonn oprócz Pomorza zwiedziła Warszawę, Kraków i Wieliczkę.

Szkoła nawiązała współpracę z jedyną instytucją polsko-niemiecką, mająca status międzynarodowy – Polsko- Niemiecką Współpracą Młodzieży, która od 1997 r. pokrywa większość wydatków związanych z wyjazdem polskich uczniów do Niemiec. Duży wkład wnosi corocznie Urząd Miasta Gdynia, wspierający od początku naszą inicjatywę.

 Szkoła budowała i nadal buduje swoją tożsamość, zgodnie z założeniem, że

Patron zobowiązuje...

IX Liceum Ogólnokształcące jest co roku współorganizatorem miejskich uroczystości 11 listopada z okazji odzyskania niepodległości i ten dzień właśnie uczyniono Świętem Szkoły, w którym uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Już rok po odsłonięciu w Gdyni pomnika „Zesłańcom Sybiru”, 18 września 2005 r.  Związek Sybiraków w Gdyni, Rodzina Katyńska oraz Prezydent Miasta Gdynia  przekazali go pod opiekę społeczności IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pedagodzy i młodzież naszego Liceum co roku w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę organizuje pod nim część artystyczną miejskich uroczystości Dnia Sybiraka.

 

DSC02753 640                        

Dyrektor Alina Mroczkowska i IX Liceum jako instytucja zostały odznaczone medalem ”Pro memoria”- za szczególne zasługi dla upamiętniania miejsc pamięci narodowej.

Dziewiątka była w 1997 roku organizatorem i gospodarzem II Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Chętnie brała udział w kolejnych spotkaniach „młodych piłsudczyków” na zlotach w Bielsku Podlaskim, Kielcach, Ustrzykach Dolnych i Radziejowie. Reprezentacja IX LO zawsze zajmowała godne  miejsca w konkursach na temat życia i działalności Marszałka, a niejednokrotnie przywoziła puchar za zwycięstwo.

Uczniowie naszego Liceum włączają się we wszelkie działania popularyzujące znaczącą rolę Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu wolnej Polski. Biorą udział w sesjach popularnonaukowych, konkursach, debatach historycznych Studiują biografię swojego Patrona, oceniają Jego polityczne posunięcia, czytają wspomnienia jego żołnierzy, odświeżają wiedzę o śladach Marszałka w naszym mieście i na całym Pomorzu.

 „Józef Piłsudski – żołnierz i mąż stanu” (sesja naukowa –maj 1995), Konkurs wiedzy o Marszałku (Warszawa maj 1995), sesja popularnonaukowa „Śladami Marszałka Piłsudskiego w Gdyni" (grudzień 1995),  sesja naukowa ”Defekt historii czy sprawiedliwość dziejowa” (Gdańsk 1998,) debata historyczna poświęcona ocenie Komendanta (maj 2004)- to tylko niektóre, najbardziej spektakularne przykłady zaangażowania społeczności naszego Liceum w popularyzowanie postaci Patrona.

 

W latach 1991-2006 szkoła dynamicznie się rozwija. Chętnych do Dziewiątki nie brakuje, co roku otwieramy pięć lub sześć klas pierwszych. Obok tradycyjnych metod nauczania coraz częściej pojawiają się innowacyjne, chętnie przyjmowane przez młodzież. Metoda projektu podejmowana w klasach biologiczno-chemicznych, geograficznej czy humanistycznej wymaga sporo pracy i cierpliwości, ale efekty są zwykle bardzo satysfakcjonujące.

 

Projekty, projekty ….

26 kwietnia 2003 roku odbył się  w naszej szkole finał Międzyszkolnego Konkursu Szkół Ponadgimnazjalnych „Dziedzictwo Kulturowe Państw Unii Europejskiej i krajów kandydujących”. Uczniowie po uroczystym losowaniu 28 lutego opracowywali w kilku kategoriach zagadnienia związane z danym państwem - był Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, prezentacja wylosowanego państwa, „Spacer po stolicy” - prezentacja w języku angielskim, konkurs plastyczny na plakat promujący wylosowane państwo.

Klasa o profilu biologiczno - chemicznym i klasa geograficzna łączą się często w organizowane wspólnie projekty o charakterze krajoznawczo-turystycznym i ekologicznym. „Chcemy żyć nad czystym Bałtykiem”, „Odkrywamy nasze plaże”, „ Ciepło dla Trójmiasta”, „Życie zaklęte w kamieniu”, „Nowoczesne metody gospodarowania odpadami”- to najważniejsze przedsięwzięcia z lat 2006-2010

DSC 0009 640

1 048 640

Zwieńczeniem tego zaangażowania okazało się uzyskanie w roku szkolnym 2009/2010- tytułu Lidera Lokalnej Ekologii.

Ze sporym zainteresowaniem dużej grupy uczniów, pracujących w Kole Historycznym,  wyraźnie ewaluującym w kierunku dziennikarstwa historycznego, spotkał się edukacyjny projekt Unii Europejskiej „Patriotyzm Jutra”. Młodzież  pod kierunkiem nauczyciela historii pana Arkadiusza Ordyńca przygotowała filmy dokumentalne ”Grudzień 70-pamięć poległych, pamięć żywych”  oraz „ Sierpień 80”, których realizacja wymagała długofalowych działań- oszukiwania bohaterów, opracowania i przeprowadzenia wywiadów oraz filmowy ich zapis.

Uczniowie włączyli się także w międzynarodowy projekt finansowany przez Kongres USA „Civic Voices- Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji”.

Prężnie rozwijają swą działalność liczne koła zainteresowań.

Koło Chemiczne, prowadzone od lat przez pana Krzysztofa Brodzińskiego, co roku pomaga swym członkom „Wygrać indeks” Politechniki Gdańskiej i przygotowuje najbardziej uzdolnionych uczniów do Olimpiady Chemicznej.

Zdjecie0598 640

Uczestników Koła Wokalno-Teatralnego, pracujących pod kierunkiem pani Jolanty Moszczyńskiej, można kilka razy w roku zobaczyć w działaniu na rzecz szkoły i miasta, zarówno w poważnym repertuarze (Święto Niepodległości czy Dzień Sybiraka) jak i tym lżejszym (Jasełka, Dzień Edukacji Narodowej, Międzynarodowy Dzień Teatru, Ostatni dzwonek, czyli pożegnanie maturzystów i inne).

Dużą popularnością wśród uczniów cieszy się Dyskusyjny Klub Filmowy, prowadzony przez nauczyciela języka polskiego- Wojciecha Kullinga. Materiał do codwutygodniowych dyskusji tworzy wartościowe kino autorskie lub niezależne, a także zawsze warta obejrzenia filmowa klasyka. Prowadzący, zachęcony zainteresowaniem uczniów, włączył tematykę filmową do programu nauczania języka polskiego i dobre filmy dokumentalne zagościły na stałe na lekcjach w klasach humanistycznych.

Była to jedna z modyfikacji oferty edukacyjnej, która się dokonywała w kolejnych latach funkcjonowania szkoły.

Od 2005 roku na zajęciach dodatkowych pojawiła się filozofia i etyka – przedmioty te z roku na rok zyskiwały coraz więcej zwolenników. Uczeń Łukasz Remisiewicz o ponadstandardowych zainteresowaniach tymi przedmiotami wziął udział w Olimpiadzie Filozoficznej, zdobywając w 2009 r. zaszczytny tytuł finalisty w zmaganiach na poziomie ogólnopolskim.

Od 2010 roku w szkole działa pod kierunkiem pani Marii Łojek-Kurzętkowskiej Koło Filozoficzne, zyskując wśród uczniów coraz więcej zwolenników.

Praca społecznikowska nigdy nie była obca znacznej części naszych uczniów.

Na co dzień podejmują oni różne akcje w ramach Szkolnego Koła Caritas, wolontariatu, niosąc różnoraką pomoc potrzebującym na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym. Działają w Klubie Honorowych Dawców Krwi, Lidze Morskiej i Rzecznej. Mamy w gronie naszych absolwentów  laureatów corocznie organizowanego konkursu „8 wspaniałych”- Monikę Domaradzką i Agnieszkę Gorajek, których zaangażowanie w pomoc innym doceniono w roku 2009.

8 wsp 640   

 

 

Wychowanie morskie miało stać się kolejną mocną stroną IX LO.

Zainteresowanie sprawami morskimi naszych uczniów zostało dostrzeżone już w 1996, gdy wzięli udział w Gdyńskich Spotkaniach Jubileuszowych, organizowanych z okazji 70 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Hasło „Trzymajmy się morza” potraktowali jako wezwanie także na przyszłość – uczniowie z Koła Ligi Morskiej i Rzecznej wielokrotnie brali udział w konkursach „Młodzież na morzu”,  „Morze –żywi i bogaci” jak również wielokrotnie w konkursach Historia Marynarki Wojennej, osiągając wysokie  lokaty.

Pogłębieniu ”morskich” zainteresowań naszych uczniów ma służyć podpisane w marcu 2011 porozumienie o współpracy między Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, a naszym Liceum. Rektor- Komendant AMW dr Czesław Dyrcz i dyrektor IX LO Alina Mroczkowska wyrazili wolę współdziałania w wychowaniu morskim i obywatelskim licealistów.

Zgodnie z zasadą, że nie samą nauką ani poważnymi sprawami uczeń żyje - w kolejnych latach przybywało imprez, które miały „bawiąc uczyć”. Wpisywały się więc w tradycję Liceum: Szkolne Dionizje, Europejskie Dni Języków Obcych, Konkursy Kolęd w językach obcych, Jasełka, Walentynkowe Konkursy Piosenki Miłosnej.

dionizj 640 

 imgp3169-2010-12-21-koledy 640

Dotknięci teatrem

 

Dzięki zaangażowaniu nauczycielki języka angielskiego i przedsiębiorczości pani Doroty Twarowskiej, uczestniczki wielu działań edukacyjnych Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, m.in. dużego  międzynarodowego projektu : „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej” - zwiększyło się zainteresowanie młodzieży IX LO teatrem.

Wielkim sukcesem zakończył się udział grupy uczniów w projekcie edukacyjnym Raport w Szkole, który zorganizowano jako imprezę towarzyszącą Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuk Współczesnych Raport 2010. Adaptując sztukę Julii Cholewińskiej „Ciała obce” uczniowie Dziewiątki zwyciężyli w teatralnych zmaganiach, zajmując pierwsze miejsce.

Młodzież bierze udział w lekcjach szekspirowskich, spotkaniach z aktorami, uczestniczy w warsztatach teatralnych, angażuje się także w działania edukacyjne Teatru Miejskiego w Gdyni- projekty teatralne Sceno-Sfera- i mamy nadzieję, że tak już pozostanie na dłużej.

 

Przędsiębiorcza Szkoła

Działania mające na celu uaktywnienie młodzieży pod względem umiejętności przedsiębiorczego podejścia do rzeczywistości zintensyfikowane zostały w latach 2007-2010 przez nauczycielkę przedsiębiorczości p. Dorotę Twarowską.

Młodzież z zaangażowaniem brała udział w licznych projektach, organizowanych przez NBP, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację Kronenberga. Najważniejsze z nich to: Dni Przedsiębiorczości 2007, 2008, 2009, Rekiny Przedsiębiorczości (projekt współfinansowany przez UE), Odpowiedzialny Menadżer (organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania UG ) 6. edycja projektu World of Knowledge „ Świat wiedzy”- warsztaty w języku angielskim- AISEC – UG, a także udział w kampanii edukacyjne „Moje konsumenckie ABC” oraz w kolejnych edycjach projektu Gdynia Business Week.

 

 

W zdrowym ciele - zdrowy duch, czyli sport w Dziewiątce.

Uczniowie naszej szkoły  odnoszą liczne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, często zajmując najwyższe miejsce na podium w trakcie organizowanych międzyszkolnych zawodów sportowych w Gdyni. Mocną stroną od lat jest piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, koszykówka, a od kilku lat również pływanie.

Najbardziej spektakularne sukcesy  sportowe:

- trzykrotne  zdobycie Mistrzostwa Gdyni w piłce siatkowej dziewcząt w latach 2006/2007, 2008/2009 oraz 2010/2011

- I miejsce w  indywidualnych biegach przełajowych w 2009/2010.

 

Rok szkolny 2010/2011 okazał się dla Dziewiątki wyjątkowo udany. Nasi uczniowie zaznaczyli swoją obecność na wszystkich ważnych sportowych imprezach międzyszkolnych w Gdyni wieloma  sukcesami.

W grach zespołowych zajęli:

- I miejsce w Mistrzostwach Gdyni w piłce siatkowej chłopców,

- II miejsce w Mistrzostwach Gdyni w piłce ręcznej dziewcząt

- III miejsce w Mistrzostwach Gdyni w piłce siatkowej dziewcząt

W lekkoatletyce:

- I miejsce w biegu na 600 m w Halowych Mistrzostwach Gdyni

- I miejsce w biegu na 100 m w Halowych Mistrzostwach Gdyni

- I miejsce w biegu na  400 m

- I miejsce w sztafecie dziewcząt 4x100m

Nasze pływaczki okazały się najlepsze niemal we wszystkich konkurencjach rozegranych
w Mistrzostwach Gdyni    w  pływaniu i zajęły:

- I miejsce w wyścigu sztafet mieszanych 4x25m stylem dowolnym

- I miejsce w stylu dowolnym

- I miejsce w stylu motylkowym

- II miejsce w stylu grzbietowym

dsc 0778-2011-04-20-reczna 640

Po podsumowaniu wyników i osiągnięć sportowych wszystkich gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku 2010/2011 okazało się, że jesteśmy jedną z najbardziej usportowionych szkół w mieście i otrzymaliśmy Puchar za zajęcie III miejsca w globalnej sportowej klasyfikacji młodzieży szkół średnich,który pani dyrektor odebrała podczas Gali Sportu.

Sukcesy, jak wiadomo uskrzydlają; o osiąganych w kolejnych latach czytaj w dziale SPORT

Obiektywnie, czyli oceny zewnętrzne

W 2004 r. zostało w szkole przeprowadzone szczegółowe badanie jakości edukacji na podstawie ankietowania uczniów, nauczycieli i rodziców, wywiadów z Dyrektorem szkoły, przedstawicielami SU, RR, Przewodniczącym Zespołów  Przedmiotowych, psychologiem, bibliotekarzem - oraz analizy dokumentacji szkoły. Dokonano także przeglądu bazy dydaktycznej szkoły.

W raporcie sporządzonym przez wizytatora Kuratorium Oświaty wymienia się jako mocne strony IX Liceum: dobry poziom kształcenia, wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej, sprawne zarządzanie i ciągłe udoskonalanie organizacji pracy.

Satysfakcjonujący jest fakt kontynuowania nauki na wyższym stopniu edukacji przez bardzo wysoki procent absolwentów IX LO.

Kadrę pedagogiczną niezwykle cieszy  pozytywne i przyjazne wypowiadanie się uczniów o szkolnym środowisku. Większość z nich uznaję szkołę za bezpieczne miejsce, w którym panuje dobra atmosfera, szanuje się prawa uczniów, ale i egzekwuje obowiązki, dba o poziom nauki i nieustannie ulepsza relacje między wszystkimi, tworzącymi społeczność Liceum.

 

2011r. została przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa, polegająca na zebraniu i analizowaniu procesów zachodzących w szkole, decydujących o sposobie funkcjonowania i jej charakterze. Badano, na jakim poziomie IX LO spełnia wymagania w zakresie posiadania koncepcji pracy, oferty edukacyjnej, umożliwiającej realizację podstawy programowej, organizacji procesów edukacyjnych, umiejętności współdziałania nauczycieli,  kształtowania postaw uczniów  oraz realizowania działań, wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży.

Posłużono się zróżnicowanymi metodami i technikami badawczymi, przeprowadzając ankiety, wywiady indywidualne i grupowe z nauczycielami, uczniami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i partnerami szkoły w środowisku lokalnym.

Wyniki ewaluacji – oceny bardzo wysokie (4) i wysokie (2) okazały się niezwykle satysfakcjonujące dla wszystkich pracowników Szkoły.

Takie zakończenie drugiego dziesięciolecia funkcjonowania IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni motywuje dyrekcję i nauczycieli do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych i wychowawczych dla dobra uczniów, którzy wybrali tę szkołę, jako kolejny etap swojej edukacji.