Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

Obchody 94 rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk i 88 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni nasze liceum rozpoczęło w niedzielę. Poczet sztandarowy w składzie; Michał Andrzejewski z 2c, Anna Łuczyńska z 2c i Aleksandra Lietza z 1e pod opieką p. dyrektor Aliny Mroczkowskiej uczestniczył w uroczystej mszy świętej w gdyńskiej Kolegiacie. W poniedziałek 10 lutego wzorem lat ubiegłych w IX LO odbył się finał konkursu historycznego pt. „Zaślubiny Polski z morzem”.

 

Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.), źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski i Pomorza z lat 1914 – 1922. Ze względu na indywidualną formułę konkursu 6 lutego odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły sześciu najlepszych uczniów. W jury obok nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca, zasiedli także nauczyciel historii p. Marzena Jurek-Turska i przedstawiciel samorządu szkolnego Adam Labuhn z klasy Ic. Po zaciętej godzinnej rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca:

I miejsce Piotr Kamyszek – klasa 3a
II miejsce Błażej Nowocień – klasa 1e
III miejsce Aleksander Karbiak – klasa 1b
IV miejsce Daniel Sołtysiak – klasa 1b
V miejsce Michał Kukla – klasa 1b
VI miejsce Wojciech Pełczyński – klasa 2e
Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i „słodkim upominkiem” a pierwsza trójka również okolicznościowymi pucharami.

Tego samego dnia o godz. 18.00 p. dyrektor Alina Mroczkowska i p. Arkadiusz Ordyniec, uczestniczyli w Teatrze Miejskim w ceremonii wręczenia medalu E. Kwiatkowskiego p. Aleksandrowi Ryzińskiemu przewodniczącemu Związku Sybiraków w Gdyni, z którym nasze liceum już od wielu lat współpracuje.

Załączamy gratulacje przesłane przez Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego Alinę Mroczkowską i odpowiedź pana Aleksandra Ryzińskiego.

 

Zyczenia32