Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

W środę 30 kwietnia w związku ze zbliżającą się 223 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym liceum odbył się konkurs historyczny pt. „Witaj majowa Jutrzenko”. Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.) źródłowa (fragmenty odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski z lat 1788 - 1792. Ze względu na indywidualną formułę konkursu 28 kwietnia odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły najlepszych sześciu uczniów.

W jury obok nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca, zasiedli także nauczyciel podstaw przedsiębiorczości p. Dorota Twarowska i przedstawiciel samorządu szkolnego Adrian Segin z klasy 1d. Po zaciętej godzinnej rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca:  

1 miejsce Adam Labuhn – klasa 1c
2 miejsce Jan Mazur – klasa 1a
3 miejsce Mikołaj Brzozowski – klasa 1a
4 miejsce Dominika Nehring – klasa 1c
5 miejsce Grzegorz Prill – klasa 1a
6 miejsce Aleksander Pisarek – klasa 1a
Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i „słodkim upominkiem” a pierwsza trójka również okolicznościowymi pucharami. Nagrody uroczyście wręczyła p. dyrektor Alina Mroczkowska i p. wicedyrektor Wanda Łęszczak.