Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

"Wypełniamy dziś powinność naszego pokolenia: przywracania pamięci bohaterów, patriotów, którzy walczyli o Polskę wolną i niepodległą. Naszym obowiązkiem jest oddać im honor i cześć" powiedział Wojciech Szczurek w niedzielę podczas uroczystości nadania imienia Żołnierzy Wyklętych węzłowi przy zbiegu ulic Morskiej i Chylońskiej. W uroczystości oprócz prezydenta Gdyni, wzięli udział kombatanci wojenni, radni miasta, mieszkańcy. Oczywiście nie mogło zabraknąć reprezentacji z naszej szkoły, któą tworzyli  poczet sztandarowy i pani dyrektor Alina Mroczkowska.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą w kościele św. Mikołaja, a następnie nastąpiło uroczyste przejście do ronda. Tam wszyscy uczestnicy wysłuchali przemówień oraz informacji na temat żołnierzy wyklętych. Przez lata byli  "wyklętymi", ponieważ władze komunistyczne PRL zakazały surowo wspominania o nich w oficjalnych publikacjach. Wielu polskich żołnierzy postanowiło stawiać opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, dlatego kontynuowali walkę z zamiarem ostatecznego zwycięstwa. Narażali swoje życie, swoich bliskich i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób im pomagali. Zdaniem prof. Jana Żaryna ponad 20 tysięcy żołnierzy podziemia zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, część wywieziono na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40. i na początku 50. ponad 250 tys. ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy.

Uczniowie IX LO mieli okazje spotkać kombatanta z AK. Kiedy dowiedział się ,z jakiej jesteśmy szkoły powiedział  "Dziewiątka to szkoła, która zawsze jest tam, gdzie powinna”.Opowiedział nam również o walkach, w których brał udział oraz podkreślił, jak ważne jest, aby młodzi interesowali się historią i brali udział w takich wydarzeniach. Podziwiał naszą szkołę za czynny udział w podtrzymywaniu pamięci narodowo-patriotycznej.

Katarzyna Raczyńska klasa 1c